jueves, 12 de enero de 2012

SIBANA
Föreningens grundare var tre lärare som undervisade
på Vattmyra- och Nibbleskolan
Silvia Regueira de Lima, Barbro Tällman och Nazli Idil
därav förenings namn SIBANA.

SIBANA förening bedriver kulturell och social verksamhet samt friskvård.

Vi är en ideell och oberoende förening vars verksamhet bygger på
värderingar som värnar för de demokratiska principer och respekten för
alla människors lika värde oavsett ålder, kön, tron, språk eller samhällsställning.

Sedan 1989 anordnar vi inspirerande
kurser, workshop, seminarier samt studieresor vars mål är att
bidra till en långsiktig framgång för både individen och samhället.

SIBANA samarbetat sedan länge med
andra föreningar, skolor, organisationer, näringslivet och
kommunala myndigheter. Åtskilliga kulturarrangemang och dansföreställningar
har genomförts sedan föreningen startade.

Överskottet från vår verksamhet har gått till bistånd åt många nödställda
barn, ungdomar, kvinnor och etniska minoriteter världen över.
SIBANA startade sin verksamhet i Järfälla Kommun, september 1989.